Іноваційні технології

Active Carbon Technology – технологія Інтенсифікації ризосферних процесів (ризосферний менеджмент)

Технологія базується на концеп-ції ризосферного менеджмен-ту – управління ризосферою рослини – зоною ґрунту, що оточує корінь та знаходиться в тісному взаємозв’язку з корене-вими виділеннями (ексудатами) і ґрунтовою мікрофлорою (бак-теріями, грибами та іншими ор-ганізмами). Концепція полягає в максимізації ефективності ко-реневих процесів, в підвищенні коефіцієнта використання еле-ментів живлення рослинами, а не в збільшенні норм внесення хімічних добрив.

Комплекс ACTion за своєю біологічною активністю має аналогічну дію з кореневими ексудатами рослин, що стимулюють ризосферні процеси:

•Підвищує мікробну активність ґрунту та покращує поглинання поживних речовин;

•Забезпечує доступне джерело енергії (вуглецю) для ґрунту, мікробіоти і сільськогосподарських культур;

•Стимулює розвиток кореневої системи;

•Активує стресостійкість на початкових етапах розвитку;

•Буферні агенти в складі ACTion сприяють мобілізації фосфору та інших елементів з ґрунту і внесених добрив.

Система корінь-ризосферна мікрофлора формується відразу після проростання насіння. Внесення при посіві стартових добрив Квантум Діафан з технологією ACTion сприяє:

•Активному заселенню кореневої зони ще до проростання насіння та стимуляції розмноження мікрофлори навіть за несприятливих умов для її росту;

•Підвищенню доступності поживних речовин як за рахунок прямого впливу компонентів ACTion на мобільність важкодоступних елементів так, і опосередковано через стимуляцію життєдіяльності ризосферної мікрофлори.

ПН-ПТ з 8.30 до 17.30
м. Вінниця,  Стрілецька 44а