Агрономія – наука про землеробство

Агрономія – комплексна наука яка займається розробкою теоретичних основ і агротехнічних прийомів подальшого підвищення продуктивності культурних рослин і поліпшення якості врожаю. Для вирішення цих завдань необхідно постійне розширення наукових знань, знаходження способів спрямованого зміни рослин, виведення нових форм і сортів сільськогосподарських культур, найбільш пристосованих до умов середовища, і зміна умов середовища відповідно до потреб рослин. Це досягається науково-дослідницькою роботою, вивченням біології культурних рослин про прийомів обробітку, пошуком нових можливостей підвищення продуктивності землеробства.

Методи наукової агрономії.
До основних методів агрономічного дослідження відносяться лабораторний, вегетаційний, Лізіметріческій і польовий, які в поєднанні  за рослинами і умовами зовнішнього середовища представляють найважливіші інструменти наукової агрономії.

Спостереження – це кількісна або якісна реєстрація цікавлять дослідника сторін розвитку явища, констатація наявності того чи іншого його стану, ознаки або властивості.
Експеримент, досвід – це таке вивчення, при якому дослідник штучно викликає явища або змінює умови так, щоб краще з’ясувати сутність явища, походження, причинність і взаємозв’язок предметів і явищ. Досвід – провідний метод дослідження, що включає спостереження, кореляції, строгий облік змінених умов і облік результатів. Характерна риса і головна особливість будь-якого точного наукового досвіду – його відтворюваність.

Лабораторний експеримент – дослідження, здійснюване в лабораторній обстановці з метою встановлення дії і взаємодії факторів на досліджувані об’єкти.

Вегетаційний експеримент – дослідження, здійснюване в контрольованих умовах – вегетаційних будиночках, теплицях, оранжереях кліматичних камерах та інших спорудах з метою встановлення відмінностей між варіантами досліду і кількісної оцінки дії і взаємодії досліджуваних факторів на урожай рослин і його якість. Сутність методу дослідження полягає в тому, що рослини вирощують в вегетаційних судинах, в штучної, але в натуральних умовах , регульованою експериментатором.

Лізіметріческій сільськогосподарський експеримент – дослідження життя рослин і динаміки ґрунтових процесів в спеціальних лізіметрах, що дозволяють враховувати пересування і баланс вологи і поживних речовин в природних умовах. Лізіметріческій метод відрізняється від вегетаційного тим, що дослідження життя рослин і властивостей грунту проводять в поле, в спеціальних лізіметрах.

Польовий сільськогосподарський досвід – дослідження, здійснюване в польовій обстановці на спеціально виділеній ділянці. Основним завданням польового досвіду є встановлення відмінностей між варіантами досліду, кількісна оцінка дії факторів життя, умов або прийомів возделива- ня на урожай рослин і його якість.

 

Під агрономічної діяльністю мається на увазі виведення культур, що володіють високим ступенем стійкості до хвороб, здійснення захисту від паразитів, створення ефективних добрив і селекція сортів. У сферу впливу даного напрямку відносяться відслідковування впливу погодних факторів на якість врожаю, розробка методів вирощування культур в незвичних для їх зростання кліматичних умовах. Агрономічна область діяльності займається визначенням ефективних способів обробки землю, з метою отримання грунтом необхідних речовин для росту і необхідного врожаю.

Розрізняють добрива по видам, на що безпосередньо впливає має хімічний склад продукції. Неорганічні види представлені фосфорними, калійними, азотними, комплексними добривами, до складу яких увійшли мікроелементи. У число органічні видів входить послід птахів, торф’яні з’єднання, компост і перегній. Професія агронома вимагає постійного докладання зусиль. Ранньою весною він готує грунт до посадки рослин, підбираючи для цього добрива. Восени готує місце для зберігання врожаю, створюючи необхідні умови, що стосуються правильної температури і вологості повітря, що сприяє збереженню властивостей отриманого продукту.

ПН-ПТ з 8.30 до 17.30
м. Вінниця,  Стрілецька 44а