Засоби захисту рослин

Засоби захисту рослин – це препарати, які аграрії щороку використовують для захисту рослин від різноманітних хвороб, бур’янів та шкідників.
На сьогоднішній день головним засобом захисту рослин пестициди. Пестици́ди речовини, які використовуються в сільському господарстві, для контролю за розмноженням та попередженням появи сільськогосподарських шкідників (шкідливих або небажаних мікроорганізмів, рослин і тварин). Також вони застосовуються для боротьби з паразитами і переносниками небезпечних захворювань людини.
На сучасному етапі еволюції сільськогосподарського виробництва асортимент хімічних і біологічних засобів захисту рослин постійно змінюється: виключаються препарати, що викликають віддалені екологічні наслідки, а список корисних засобів поповнюється дієвими з”єднаннями нових механізмів дії у безпечніших препаративних формах. Останнім часом з переліку пестицидів, застосовуваних в сільському господарстві, виключені високотоксичні препарати (що містять ртуть, хлорорганічні, багато фосфорорганічних та ін. ).

Класифікація за хімічним складом

Класифікація пестицидів за хімічним складом є найпоширенішою. Умовно їх можна об’єднати в такі класи:
1) хлорорганічні;
2) фосфорорганічні;
3) похідні карбамінової, тіо- і дитіокарбамінової
кислот;
4) карбонові кислоти та їх похідні (хлорфеноксіоцтові кислоти; арилалкілкарбонові кислоти);
5) галоїдзаміщені аніліди карбонових кислот;
6) похідні сечовини;
7) гетероциклічні сполуки (похі-
дні симтриазинів, бензімідазолу, триазолу, морфоліну, феніл – піразолу та ін.);
8) нітро- і галоїдпохідні фенолу;
9) вуглеводні, кетони, альдегіди та їх похідні;
10) сірка та її препарати;
11) фторовмісні сполуки;
12) купрумвмісні (мідьвмісні) сполуки;
13) органічні металовмісні сполуки;
14) синтетичні піретроїди;
15) похідні нереїстоксину;
16) фенілпіразоли.
В окремих випадках пестицидні речовини поєднують не за хімічною будовою, а за механізмом дії: феромони, синтетичні ауксини, антикоагулянти крові тощо. Варто зазначити, що всі існуючі класи- фікації не є постійними, вони змінюються у міру розвитку хімічної промисловості, в тому числі і хімії пестицидів.

Класифікація за способом надходження до організму:

Пестициди що застосовуються проти шкідників тваринного походження, поділяються на:
✔️кишкові (потрапляють в організм через органи травлення);
✔️контактні (потрапляють через покривні тканини);
✔️системні (проникають у рослини і роблять отруйними її соки);
✔️фуміганти (потрапляють в організм через органи дихання).
Більшість сучасних препаратів здатні діяти на шкідників одночасно через шлунок, шкірні покриви, дихальні органи і проникати у тканини рослин, тому їх прийнято називати препаратами комплексної дії.

Гігієнічна класифікація пестицидів

Гігієнічна класифікація пестицидів демонструює такі властивості: стійкость, леткость, токсичність, кумулятивность, канцерогенність, тератогенність, ембріотоксичність (дія на маленькі органи), алергенність та деякі інші.
Віднесення пестициду до конкретного класу небезпеки грунтується на принципі комплексної оцінки властивостей з урахуванням критерію шкідливості, тобто оцінка здійснюється за критерієм, який визначає найбільшу небезпеку пестициду для здоров’я.

Відповідно до гігієнічних класів, пестициди поділяються на:
✔️І – надзвичайно небезпечний;
✔️II – небезпечний;
✔️III – помірно небезпечний;
✔️IV – малонебезпечний.